Звіт про управління

Listen to the network pulse

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАТ «ПРІОКОМ»

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

Повна назва Приватне Акціонерне Товариство «Пріоком»
Вид власності Приватне Акціонерне Товариство
Місце реєстрації Печерська районна Державна Адміністрація, в місті Києві
Дата державної реєстрації 21.12.1999 рік
Номер свідоцтва про реєстрацію A01 № 301574
Середня кількість працівників 56
Орган управління Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор
Код ЄДРПОУ 30635929
Діяльність

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

62.01 Комп'ютерне програмування

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

ПрАТ "ПРІОКОМ" - провідний системний інтегратор України, який понад 19 років є постійним партнером ключових національних телекомунікаційних операторів з побудови та підтримки великомасштабних мережних рішень.

Компанія пропонує:

  • проектування та побудову комплексних інфраструктурних рішень на всіх рівнях мережі;
  • проектування та побудову ІТ інфраструктури;
  • проектування, розробку та впровадження інформаційних систем;
  • технічну підтримку.
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності
(опис)

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами i засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переляком, що визначається Кабінетом Міністру України

2271433

18.09.2014

Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

безстрокова

Господарська діяльність з будівництва обєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до обєктів з середніми та значними наслідками

2013046003

13.12.2017

Держархбуд

інспекція

безстрокова

Провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

ДОДТЛЗ-208-129

18.10.2018

Служба безпеки України

15.10.2022

 

Інформація про керівників:

Посада

ПІБ

Генеральний директор

Міколюк Оксана Василівна

Головний бухгалтер

Антоненко Наталя Василівна

 

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Портфель компанії включає:

  • рішення на наступних рівнях операторської мережі:

      первинний чи оптичний рівень,

      рівень — IP MPLS,

      рівень доступу та Ethernet-коммутації,

      мережна безпека (захист від DDos).

  • впровадження інформаційних систем автоматизації діяльності підприємства (CRM, BPM, ІTSM, FFM, ERP);
  • системи надання хмарних сервісів інфраструктурних рішень (Іnfrastructure as a Servіce, ІaaS)- хмарний ЦОД, корпоративні мережі як сервіс, уніфіковані комунікації як сервіс;
  • побудова інфраструктурних рішень (ЦОД і віртуалізація, корпоративні мережі VPN).

ПрАТ "ПРІОКОМ" здобув репутацію надійного і компетентного бізнес-партнера завдяки команді професіоналів, гнучкій системі управління проектами, налагодженій системі управління якістю та інноваційними підходами.

Впроваджений у "ПРІОКОМ" корпоративний стандарт управління проектами, дозволяє вести великомасштабні проекти по всій території України у встановлені терміни з дотриманням вимог до якості і в рамках бюджету, що гарантує максимальний бізнес-ефект для Замовника. Це підтверджується сертифікатом якості ISO 9001:2015 в області системної інтеграції і надання професійних послуг.

ПрАТ "ПРІОКОМ" інвестує у розвиток персоналу та розробку інноваційних рішень.

Основні клієнти - підприємства телекомунікації м. Києва, Київської області та інших регіонів України.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

За напрямками діяльності ІТ-персонал ПрАТ «Пріоком» складає 63% від загальної кількості працівників ПрАТ «Пріоком».


Управлінський склад має вищу економічну освіту, є висококваліфікованим і досвідченим в управлінні персоналом. Ряд керівників мають досвід стажування за кордоном у провідних телекомунікаційних компаніях світу.


Персонал ПрАТ «Пріоком», який працює з технічних напрямків, має відповідні кваліфікаційні сертифікати за напрямками обладнання та систем, які впроваджуються, а також постійно підвищує рівень кваліфікації та технічної експертизи, бере участь у міжнародних конференціях і семінарах.

ПрАТ «Пріоком» 97% працівників мають вищу освіту.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПрАТ «Пріоком», її продукти та послуги не вносять жодних змін у навколишнє середовище.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, РИЗИКИ

Довгострокові зобовязання відсутні. Діяльність фінансується з власного капіталу за рахунок прибутку.

Основні ризики пов’язані з нестабільною економічною ситуацією, що може мати негативний вплив з одного боку на запит ринку на продукти та послуги ПрАТ «Пріоком», з іншого боку, через економічні ускладнення багато висококваліфікованих фахівців виїжджають працювати закордон.

В цілому ПрАТ «Пріоком» позитивно оцінює перспективи та ємність ринку, адже володіє ефективними механізмами впровадження телекомунікаційних систем, а ринок України на сьогодні має великий потенційний попит на дані послуги. Попит пов'язаний з наявними застарілими технологіями та усвідомленням неможливості їх подальшого використання в сучасному світі.

Генеральний директор
ПрАТ «Пріоком»                                                                      О.В. Міколюк

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2019. Всі права захищені