Проекти рішень щодо питань, винесених на заочне голосування

Listen to the network pulse

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, винесених на заочне голосування позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»

(далі – Товариство)

(03 жовтня 2016 року)

 

Щодо питання №1 порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»


Проект рішення:


Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Шидловського Валерія, члена Наглядової ради Руденко М.О., члена Наглядової ради Агаркова І.В.

 

Щодо питання №2 порядку денного: «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.»


Проект рішення:


Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі п’яти осіб: Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради.

 

Щодо питання №3 порядку денного: «Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.»


Проект рішення:


Обрати Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дзекона Георгія Борисовича (представник акціонера –юридичної  особи Пріоком Корп. (Priocom Сorp.)


Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки: Агаркова Ігоря Володимировича (акціонер), Головатюк Наталю Петрівну (представник акціонера – юридичної  особи Пріоком Корп. (Priocom Сorp.)), Шидловського Валерія (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Сorp.)), Васківського Сергія Миколайовича (представник акціонера – юридичної особи Пріоком Корп. (Priocom Сorp.)).

 

Щодо питання №4 порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»


Проект рішення:


Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються Товариством з членами наглядової ради Товариства згідно з додатком 1 до цього Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Міколюк Оксану Василівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради.

 

Щодо питання №5 порядку денного: «Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.»


Проект рішення:


Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції згідно з додатком 2 до цього Протоколу. Доручити Голові позачергових зборів акціонерів Міколюк Оксані Василівні підписати Положення про Наглядову раду.

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені