Розробка інформаційного сховища первинних облікових даних для НАСК «Оранта»

Listen to the network pulse

Портрет клієнта

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» – лідер на ринку класичного страхування України. Компанія має найбільшу в країні агентську та представницьку мережу: 536 відокремлених підрозділів і близько 5,5 тисяч пунктів продажів страхових продуктів. НАСК «Оранта» пропонує понад 50 видів страхування, що задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів

 

Завдання проекту

Створити централізоване рішення, яке дає змогу відповідно до певного регламенту накопичувати й обробляти дані первинного обліку з децентралізованих і різнорідних облікових підсистем для задоволення потреб бізнесу щодо вирішення аналітичних та управлінських задач і побудови централізованої звітності.

Рішення повинне:

 • забезпечити моніторинг і аналіз діяльності структур компанії шляхом установлення бізнес-правил  і контролю їхнього виконання;
 • забезпечити уніфікацію правил обліку і довідкової інформації в усій багатофіліальній структурі компанії;
 • зменшити витрати на збирання та формування управлінської й аналітичної звітності в усій компанії;
 • забезпечити доступ до актуальної інформації в режимі реального часу.
 

Рішення

Запропоноване для НАСК «Оранта» рішення щодо створення інформаційного сховища даних є розробкою компанії PrioCom. Воно успішно функціонує в операційних системах Windows NT/2000/XP/2003 на базі СКБД Oracle і, за необхідності, легко переноситься на інші реляційні СКБД.

Система завантаження і контролю виконана в трирівнева архітектурі клієнт-сервер:

 1. Рівень зберігання.
 2. Рівень обробки даних.
 3. Рівень введення і подання даних.

Усі зазначені рівні системи взаємодіють між собою за протоколом TCP/IP.

Для рівня обробки даних (додатків) використане оригінальне системне ядро розробки компанії PrioCom, що дає змогу швидко і з високою якістю створювати додатки різної бізнес-орієнтації. Рівень обробки даних реалізований трьома  програмними серверами:

 • сервером оточення;
 • сервером перевірки прав і повноважень користувачів;
 • сервером взаємодії (шлюзом) зі сторонніми системами.

Рівень введення та подання даних, як і рівень обробки, реалізований на базі оригінального системного ядра, що дає можливість розроблювати додатки, які успішно працюють в Україні, враховують умови зв'язку, особливо на периферії, та оснащеність робочих місць кінцевих користувачів найчастіше низькопродуктивною технікою.

До персональних робочих станцій користувачів система ставить мінімальні вимоги, оскільки побудована на ідеології «тонкого клієнта». Це означає, що уся функціональна частина системи міститься на сервері в збережуваних процедурах, а на клієнтському робочому місці функціонує Windows- або Web-додаток, призначений для візуалізації. Система подання аналітичних даних забезпечена набором конфігурованих робочих місць, які дають можливість формування заданих звітів, а також подання їх у аналітичному та графічному вигляді. 

Рівень обробки даних резервується за допомогою розміщення серверів додатків, що виконують однакові функції, на декількох комп'ютерах, у низці випадків територіально рознесених (застосовується принцип «стільник»). Цей самий спосіб дає змогу нарощувати продуктивність системи (масштабувати її), розподіляючи навантаження між різними комп'ютерами. Рівень зберігання даних резервується і масштабується штатними засобами СКБД.

 

Результат

У результаті реалізації проекту замовник одержав інструмент, який дає можливість керувати діяльністю  компанії з багатьма філіями, а також  забезпечує керівний склад компанії та аналітиків перевіреною і своєчасною інформацією як щодо страхової, так і щодо фінансової діяльності компанії.

Інформаційне сховище даних дає змогу на будь-якому рівні прийняття рішень виконувати такі завдання:

 • припинення на початковому етапі виконання тих рішень або операцій, що можуть завдати шкоди.
 • моніторинг діяльності філій у режимі реального часу;
 • призначення бізнес-правил і контроль їхнього виконання в автоматичному режимі;
 • збирання даних про діяльність філій з довільно заданою періодичністю;
 • і головне,

Основними функціями системи є такі:

 1. Адміністрування інформаційного сховища даних.
 2. Адміністрування системи безпеки, визначення повноважень і прав доступу.
 3. Забезпечення регламенту завантаження даних до інформаційного сховища даних.
 4. Функції моніторингу.
 5. Модуль контролю.
 6. Бізнес-аналітика.

Створене інформаційне сховище даних розраховане на безперервний режим роботи. Його унікальність підтверджується такими параметрами:

 • гнучке настроювання на будь-які системи – джерела інформації та структуру файлів обміну;
 • застосування автоматизованого контролю й автоматизованої агрегації аналітичних даних за різними вимірами;
 • можливість настроювання на файловий обмін або онлайновую роботу з джерелами даних;
 • настроювання на одночасну незалежну (або залежну) роботу довільної кількості філій замовника (як балансових, так і безбалансових) з будь-якою кількістю рівнів ієрархії;
 • гнучка схема розмежування прав і повноважень користувачів, яка дає змогу сконфігурувати функціональні автоматизовані робочі місця відповідно до посадових обов'язків клерків замовника;
 • легка інтеграція засобів технічного захисту інформації, що відповідають корпоративним стандартам замовника.

Завдяки централізованій системній архітектурі, реалізація рішення потребує витрат (разові капіталовкладення, витрати на експлуатацію й обслуговування всього комплексу) переважно у центральному офісі. Масштабоване рішення дає змогу інсталювати робочі місця користувачів без додаткових витрат на технічні та системні засоби. У разі децентралізованої моделі витрати помножуються на кількість точок  впровадження.

Інформаційне сховище даних успішно впроваджене в промислову експлуатацію в НАСК «Оранта» у січні 2005р.

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені