Створення та впровадження системи керування страховою діяльністю для НАСК «Оранта»

Listen to the network pulse

Портрет клієнта 

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» – лідер на ринку класичного страхування України. Компанія має найбільшу в країні агентську та представницьку мережу: 536 відокремлених підрозділів і близько 5,5 тисяч пунктів продажів страхових продуктів. НАСК «Оранта» пропонує понад 50 видів страхування, що задовольняють потреби практично всіх категорій клієнтів.

 

Задачі проекту

Створити і впровадити систему, що дає змогу централізовано керувати страховою діяльністю страхової компанії з багатьма філіями.

Рішення має:

 • забезпечити моніторинг і керування страховою діяльністю компанії, що здійснюється через установлення бізнес-правил і контролю їхнього виконання в режимі реального часу;
 • забезпечити облік і супровід страхових договорів у цілому в усій компанії з багатьма філіями.
 

Рішення

Система керування страховою діяльністю НАСК «Оранта» – авторська розробка компанії PrioCom. Рішення успішно функціонує в операційних системах Windows NT/2000/XP/2003 на базі СКБД Oracle і за необхідності легко переноситься на інші реляційні СКБД.

Система завантаження і контролю виконана в трирівневій архітектурі клієнт-сервер, що дає можливість точніше призначати повноваження користувачів. Так, вони отримують права доступу не до самої бази даних, а до певних функцій сервера додатків. Це підвищує захищеність системи не лише від навмисного нападу, але й від помилкових дій персоналу. Усі рівні системи – рівень зберігання, рівень обробки даних і рівень введення та подання даних – взаємодіють між собою за протоколом TCP/IP.

Для рівня обробки даних (додатків) використане оригінальне системне ядро розробки компанії PrioCom, яке дає можливість швидко і з високою якістю створювати додатки різної бізнес-орієнтації. Рівень обробки даних реалізований трьома програмними серверами:

 • сервером оточення;
 • сервером перевірки прав і повноважень користувачів;
 • сервером взаємодії (шлюзом) зі сторонніми системами.

Рівень введення та подання даних, як і рівень обробки, реалізований на базі оригінального системного ядра, що дає можливість розроблювати додатки, які успішно працюють в Україні, враховують умови зв'язку, особливо на периферії, та оснащеність робочих місць кінцевих користувачів найчастіше низькопродуктивною технікою.

До персональних робочих станцій користувачів система ставить мінімальні вимоги, оскільки побудована на ідеології «тонкого клієнта». Це означає, що вся функціональна частина системи міститься на сервері у збережуваних процедурах, а на клієнтському робочому місці функціонує Windows- або Web-додаток, призначений для візуалізації.

Резервування рівня обробки даних забезпечується завдяки застосуванню принципу «стільник», тобто сервери додатків, що виконують однакові функції, розміщені на декількох комп'ютерах, іноді територіально рознесених. Цей самий метод дає змогу нарощувати продуктивність системи (масштабувати її), розподіляючи навантаження між різними комп'ютерами. Рівень зберігання даних резервується і масштабується  штатними засобами СКБД.

 

Результат

У результаті реалізації проекту замовник одержав інструмент, який дає можливість керувати діяльністю компанії з багатьма філіями та гарантує уніфікацію довідкової інформації та правил страхування в усій компанії. Крім того, рішення забезпечує можливість швидкого і одночасного (в усій мережі філій) виведення на ринок нових продуктів.

Система керування страховою діяльністю дає можливість на будь-якому рівні прийняття рішень виконувати такі задачі:

 • моніторинг діяльності філій страхової компанії в режимі реального часу;
 • керівництво компанією і контроль її діяльності через призначення бізнес-правил і перевірки їхнього виконання в автоматичному режимі;
 • зміна (або скасування) бізнес-правил, причому вони набувають чинності (або скасовуються) одночасно в усій мережі філій;
 • припинення на початковому етапі виконання тих рішень або операцій, що можуть завдати шкоди.

Система виконує функції адміністрування (ведення користувачів і керування правами доступу, фіксування всіх операцій, виконаних у системі), моніторингу, обліку бланків суворої звітності, обліку агентів (угод, брокерів, агентської винагороди). Крім того, система забезпечує ведення контракту (зокрема, контроль та коригування параметрів, роботу з додатковими угодами) і ведення страхової справи (із прив'язкою до страхового полісу і затвердженням вищим підрозділом розмірів виплати). Невід'ємними властивостями системи є такі функції, як контроль остаточного терміну виплати, ведення регресивної справи, ведення календаря платежів та їхнього зарахування в автоматичному або ручному режимі.

Створена система керування страховою діяльністю розрахована на безперервний режим роботи і може працювати через лінії зв'язку з будь-якою пропускною здатністю. У системі  мінімізований трафік обміну та реалізований механізм «економного» з'єднання комутованими лініями зв'язку.

Унікальність системи підтверджується низкою параметрів:

 • настроюванням на одночасну незалежну (або залежну) роботу довільної кількості філій замовника (як балансових, так і безбалансових) з будь-якою кількістю рівнів ієрархії;
 • гнучкою схемою розмежування прав і повноважень користувачів, яка дає змогу сконфігурувати функціональні автоматизовані робочі місця відповідно до посадових обов'язків клерків замовника;
 • легкою інтеграцією засобів технічного захисту інформації, що відповідають корпоративним стандартам замовника;
 • обмінами інформацією в режимі реального часу з зовнішніми системами, зокрема, із системою бухгалтерського обліку кожної балансової філії на всіх рівнях ієрархії.

Завдяки централізованій системній архітектурі реалізація рішення потребує витрат (разові капіталовкладення, витрати на експлуатацію й обслуговування всього комплексу) переважно у центральному офісі. Масштабоване рішення дає змогу інсталювати робочі місця користувачів без додаткових витрат на технічні та системні засоби. У разі децентралізованої моделі витрати помножуються на кількість точок  впровадження.

Система керування страховою діяльністю успішно впроваджена в промислову експлуатацію в НАСК «Оранта» у червні 2005 р.

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені