Ефективні механізми масових електронних платежів - УкрПей™

Listen to the network pulse

Портрет клієнта

Банк – будь-який банк, що надає своїм клієнтам можливість користуватися послугами Системи.

Постачальник послуг – оператор, який надає будь-які регулярні послуги: комунальні, послуги зв'язку, кабельного телебачення, накопичувального страхування тощо.

Послуга – будь-який сервіс, що може бути наданий/активований клієнту віддаленим способом, який виключає процес фізичної доставки сервісу клієнту після здійснення оплати.

Еквайрінгові мережі – мережа торгових пунктів, у яких установлені термінали для обслуговування платежів за послуги. Платежі можуть здійснюватися в будь-якому вигляді, що його сприймає термінал (банкомат, торговельний термінал тощо)  – готівка, банківські пластикові картки тощо.

Клієнт – приватна особа, котра користується послугами Системи.

 

Завдання проекту

  • використання сукупності технічних рішень для повної організації, підтримки та керування бізнес-процесами з доступу, надання та оплати послуг;
  • установлення договірних відносин з постачальниками послуг, банками, процесинговими центрами тощо з узгодженням усіх істотних умов (юридичних, адміністративних, фінансових, технологічних та інших) для роботи Системи; організація «замкнутого циклу» процесу доступу, надання та оплати послуг;
  • доступ, подання та оплата ваучерів і рахунків у зручному вигляді та у звичних місцях оплати; організація нових можливостей з доступу, надання та оплати послуг;
  • збирання платежів та здійснення розрахунків між учасниками через кліринговий банк;
  • інформаційне обслуговування всіх учасників процесу в режимі реального часу.
 

Рішення

Система і технологія «накладаються» на наявні мережі приймання платежів. При цьому технологія дає змогу здійснювати доступ, подавати ваучери та рахунки і приймати оплату на всіх різновидах терміналів, зокрема торговельний (POS), мобільний (GSM), комп'ютерний (IP) термінал, банкомат, і в будь-якому вигляді, а саме: готівкою, банківськими пластиковими картками, через банківський рахунок тощо. Запропонована в Системі технологія дає змогу поетапно та у прийнятний для клієнта спосіб трансформувати застосовувану практику оплати послуг у зручнішу. Оператор отримує змогу використовувати наявні технології надання послуг з наступною їх оплатою й організовувати додаткові можливості доступу, надання й оплати послуг електронним способом, в результаті чого значно розширюється коло клієнтів, підвищуються обсяги зібраних платежів і скорочується час їхнього збирання. Вибір технології та системи авторизації користувачів варіюється від номера персонального рахунка, картки зі штрихом-кодом і банківської пластикової картки до спеціалізованих карт Оператора: чіпової або з магнітною смужкою.

Рішення побудоване на застосуванні програмних серверів компанії P5 Commerce,  які взаємодіють з системою керування базами даних компанії Oracle, що розміщена на серверах компанії Sun Microsystems на технологічній площадці компанії PrioCom. Програмне забезпечення компанії P5 Commerce взаємодіє з процесинговим центром, що дає змогу клієнту через мережу терміналів одержувати унікальний код (електронний ваучер) обраного постачальника послуг. Електронний ваучер – це чек терміналу з ідентифікаційним кодом. Також установлена програма дає можливість клієнту після введення персонального ідентифікаційного коду вибрати в "меню" банкомату відповідну послугу і ваучер необхідного типу та номіналу.

При оплаті ваучерів у відділеннях банку або в торгових пунктах клієнту достатньо вибрати найбільш прийнятний номінал ваучера того або іншого оператора. Після здійснення оплати клієнт одержує чек з кодом доступу до послуг та стислою інструкцією щодо його використання.

Для оплати наданих послуг клієнту достатньо ідентифікувати себе в Системі одним із чинних способів, щоб одержати перелік усіх рахунків від відповідних операторів послуг і прийняти рішення щодо оплати цих рахунків. Найважливішою функцією Системи є можливість складання клієнтом власного набору правил (profile) із зазначенням дій, які слід здійснити при одержанні рахунків на оплату аж до автоматичної оплати рахунків з наступним повідомленням про оплату SMS-повідомленням, електронною поштою тощо.

 

Результат

У результаті реалізації проекту створена Система електронного подання й оплати рахунків, що є сукупністю програмних продуктів і технічних рішень для надання користувачам доступу до послуг, оплачених наперед (ваучери) та оплачених після надання (рахунки) через мережу терміналів.

На сьогоднішній день банками-партнерами Компанії P5 Commerce є АППБ «Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «Правексбанк», Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), ВАТ «Укрексімбанк», АКБ «Донбіржбанк», АБ «Кредитпромбанк», АБ «Укрінбанк», АБ «Національний кредит», АКБ «Мрія-банк», АБ ЄБРЗ.

Працюють такі еквайрінгові мережі: УДППЗ «Укрпошта», СП «Фокус», ТОВ «Феномен», ТОВ "ДЦ Україна".

У системі реалізуються послуги СП «UМС», ЗАТ «Київстар Джі. Ес. Ем.», ЗАТ «Голден Телеком», СП «Утел», ВАТ «Укртелеком», ТОВ «П5», ЗАТ «Воля-Кабель», СП «Юнітел», ТОВ «IP Телеком».

У результаті реалізації проекту постачальники послуг одержали можливість прискорення обороту коштів, скорочення дебіторської заборгованості і витрат на обробку та зберігання розрахункових даних, фінансових і платіжних документів, а також позбулися витрат на доставку рахунків. Запропонований чітко сфокусований маркетинг сприяв підвищенню конкурентноздатності, а також можливості впровадження нових послуг, нових тарифних моделей, прогресивних, економічно ефективних способів оплати, збирання й обробки платежів.

Результатом проекту стосовно оплачених наперед послуг стало «накладення» технології на працюючі мережі з приймання платежів у готівковій та безготівковій формі з торговими пунктами у 648 населених пунктах України.

Щодо оплачуваних після надання послуг система електронного подання та оплати рахунків виконує такі функції:

  • реалізація, впровадження і супровід Системи; усі дії, необхідні для всіх учасників процесу, виконуються єдиною компанією-розробником;
  • довідково-інформаційна підтримка користувачів;
  • ведення компанією-розробником обліку, генерація звітних документів, ведення  документообігу; ведення обліку та розв'язання позаштатних ситуацій;
  • адміністрування і підтримка комунікаційної інфраструктури;
  • адміністрування комплексу електронного подання та оплати рахунків.  
ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені