Підтримка

Listen to the network pulse

Для забезпечення надійної і якісної роботи мережі оператора в компанії "Пріоком" створена служба технічної підтримки, метою якої є надання грамотного і оперативного обслуговування інфраструктури оператора. В основі побудови роботи нашої служби лежить всесвітньо визнана і перевірена практикою методологія ITIL (Information Technology Infrastructure Library  - бібліотека інфраструктури інформаційних технологій).

Компанія "Пріоком" пропонує пакети сервісної підтримки, які охоплюють будь-який необхідний рівень надійності мережі оператора.

Сервісне обслуговування може бути надане по одній із наступних схем:

  1. Аудит операторських мереж.

  2. Проактивна підтримка.

  3. Реактивна підтримка.

Аудит операторських мереж

Комплексна перевірка інфраструктури оператора, в результаті якої Замовник отримує висновок про якість роботи мережі, її характеристики, дефекти, «вузькі місця» і рекомендації по оптимізації і підвищенню надійності мережі та усуненню цих недоліків.

Аудит операторських  мереж  дозволяє:

  • визначити місце і характер проблеми;
  • визначити можливі проблеми перед змінами, що плануються;
  • оптимізувати інвестиції в зміни мережі за рахунок чіткої відповідності рекомендованих змін рівню завдань;
  • визначити  чітку стратегію розвитку інфраструктури.

Проактивна підтримка

При проактивній підтримці виконується низка заходів, які покликані запобігти виникненню аварії. Для реалізації проактивної підтримки проводиться аудит системи і виконується її безперервний моніторинг.

Значна частина робіт по виявленню несправностей у різних мережевих підсистемах виконується дистанційно. Для цього використовується окрема для кожного типу мережі система управління. У разі потреби застосовується і віддалене управління мережевими пристроями. Як правило, ця процедура визначається регламентом і передбачає використання VPN-тунелів. При цьому віддалений моніторинг або втручання в систему виконується тільки у момент виникнення якої-небудь аварії або проблемної ситуації.

Реактивна підтримка

Відновлення функціональності мережі, аналіз ситуації і видача рекомендацій по запобіганню можливим збоям надалі.

Відповідно до угоди про сервісну підтримку (Service Level Agreement, SLA) якість послуг, що надаються, залежить від типу аварії. Залежно від типу аварій визначається час реагування і відновлення функціональності мережі. При критичній аварії система відновлюється за 2–4 години. Серйозна аварія ліквідовується протягом доби, а незначна — протягом місяця.

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені