Технологія щільного хвильового мультиплексування (DWDM)

Listen to the network pulse

Технологія щільного хвильового мультиплексування (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM) — це є технологія, коли по одному оптичному волокні здійснюється передача декількох оптичних сигналів із різними довжинами хвиль. 

Суть технології спектрального (або оптичного) ущільнення полягає в можливості організації великої кількості окремих клієнтських сигналів (SDH, Data), які передаються через одне й те саме волокно, тобто, у багаторазовому збільшенні пропускної здатності лінії зв'язку.

Принципова схема DWDM

Для організації в одному волокні кількох оптичних каналів для кожного клієнтського сигналу за допомогою транспондера змінюється оптична довжина хвилі. Потім за допомогою мультиплексора сигнали змішуються та передаються в оптичну лінію. У кінцевому пункті відбувається зворотна операція – за допомогою демультиплексора сигнали, що надійшли, виділяються з групового сигналу, змінюють довжину хвилі та передаються споживачеві.

У процесі проходження через оптичне волокно сигнал поступово загасає. Для того щоб його підсилити, використовуються оптичні підсилювачі.

Специфічні характеристики та переваги технології DWDM

DWDM-технологія - це найбільш масштабний та рентабельний спосіб розширення смуги пропускання волоконно-оптичних каналів у сотні разів. Пропускну здатність оптичних ліній на основі систем DWDM можна нарощувати, поступово додаючи за допомогою транспондерів нові оптичні канали до вже існуючого обладнання по мірі розвитку мережі. DWDM - це не лише засіб для підвищення пропускної здатності оптичного волокна, а й також найбільш надійна технологія для первинної інфраструктури мультисервісних та мобільних мереж, яка забезпечує суттєве підвищення пропускної здатності мережі та дозволяє практично реалізувати широкий асортимент принципово нових послуг зв'язку. DWDM — це технологія, яка швидко розвивається та дозволяє підвищити ємність волокна з 8 до 64 (і до більшої кількості) оптичних каналів (довжин хвиль) із відстанями між каналами на рівні 0,4, 0,8, 1,6 та 3,2 нм.

На практиці для мережного оператора найважливішим є не кількість оптичних каналів, а загальна пропускна здатність волоконно–оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ) і можливість нарощування пропускної здатності ВОЛЗ згідно із зростанням ринкових потреб. Найбільш цінною перевагою DWDM-технології є можливість суттєвого збільшення пропускної здатності, не змінюючи при цьому електронного обладнання та оптичного кабелю та не втручаючись до структури тих каналів, які вже існують (нові канали додаються на нових хвилях із новою довжиною); при цьому пропускна здатність підвищується не на кілька відсотків, а в десятки та сотні разів. Канали можуть мати різні протоколи та швидкості передачі, і їх не потрібно синхронізувати між собою. До кожного каналу WDM може бути застосована технологія TDM, а це дозволяє ще гнучкіше розподіляти смугу пропускання між користувачами. Багато національних та міжнародних операторів уже давно визнали, що DWDM-технологія є найбільш оптимальним рішенням для передачі великих інформаційних потоків на великі відстані.

Обладнання на основі технології DWDM використовується не тільки для створення нових волоконно–оптичних мереж, а і для модернізації та розширення вже існуючих мереж із метою суттєвого підвищення їхньої пропускної здатності та доступності.

Швидка окупність коштів, вкладених операторами в реалізацію технології DWDM, та одержання прибутку є ще однією перевагою технології DWDM. Операторам не потрібно прокладати нові лінії, що, звісно, вимагатиме додаткових витрат та спричинятиме проблеми.

Витрати на придбання обладнання, необхідне для реалізації технології DWDM (кінцеві оптичні хвильові передавачі, підсилювачі, фільтри, апаратура управління мережею, в остаточному підсумку, виявляються набагато меншими за витрати, необхідні для побудови нової мережі.

Рішення, які вже реалізовані на практиці

Вдосконалення та розширення транспортної DWDM-мережі компанії МТС-Україна

Оптоволоконна мережа на базі технології DWDM для «Beeline»

Побудова DWDM-мережі АТЗТ «Укомлайн» на ділянці Київ-Львів  на базі обладнання Компанії Cisco Systems

Побудова фрагмента магістральної мережі з використанням технології DWDM для мобільного оператора України UMC

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені