Якість послуг, QoS

Listen to the network pulse

Якість послуг  (англ. Quality of Service, QoS)

При розробці QoS для MPLS були використані кращі розробки з QoS для ІP. Однією з таких розробок є модель диференційованих служб (англ. Differentiated Services, DiffServ).

Модель диференційованих служб розділяє потоки даних на декілька класів. Дана модель подібна до моделі, що використовує IP-пріоритет (англ. IP-Precedence).

В моделі IP-Precedence в заголовку кожного IP-пакету присутні три біти, що відповідають за пріоритет. Ці біти належать до поля типу послуги (англ. Type of Service, TOS), що визначає клас послуги (див. рис.).

 

Зважаючи на те, що в технології MPLS маршрутизатори виконують комутацію IP-пакетів за допомогою міток, заголовки IP-пакетів не аналізуються і значення IP-Precedence не використовується.

Для реалізації QoS в технології MPLS використовується значення трьох експериментальних бітів, що знаходяться в середині мітки.

Кожна мітка складається з чотирьох полів:

  • поле мітки (20 біт);
  • поле експериментальних бітів (3 біта), що часто-густо використовується для QoS;
  • поле стеку (1 біт);
  • поле «часу життя» (англ. Time to Live, TTL) (8 біт).

Значення 3 бітів для QoS встановлюються на периферії та підтримуються в мережі MPLS. За допомогою цих бітів можна визначати вісім класів трафіку.

Нижче наведений приклад поділу трафіку за різними класами:

  • Real-time – критичний до затримок;
  • Business-critical – критичний до втрати пакетів;
  • Best-effort – некритичний до затримок або втрат пакетів.

Для різних типів з’єднань, як і для різних користувачів та послуг, можуть підтримуватися різні рівні якості обслуговування.

Клас обслуговування для трафіку визначається на маршрутизаторі шляхом встановлення поля IР Precedence від 0 до 7.

Нижче наведений приклад поля IР Precedence для різних класів трафіку:

  • 5 – Real-time трафік;
  • 1 – Business-critical трафік;
  • 0 – Best-effort трафік.

Призначення бітів, що визначають рівень якості в моделі QoS не є достатнім для доставки різних класів трафіку. Під час його доставки в каналах передачі даних можливо виникнення черг та перенавантаження. У моделі QoS для різних типів трафіку існують різні значення, що встановлюються в полі IР Precedence для IР-пакетів, в полі експериментальних бітів для MPLS пакетів. Це дає можливість обслуговування критичного або пріоритетного трафіку в першу чергу без затримок чи втрат пакетів. 

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені