Трафік-інжиніринг, TE

Listen to the network pulse

Трафік-інжиніринг (англ. Traffic Engineering, ТЕ)

Трафік-інжиніринг включає в себе технологію та наукові принципи вимірювання, моделювання та керування трафіком та використання цих знань з метою отримання певних робочих характеристик мережі.

Моделювання трафіку дозволяє Оператору - постачальнику мережних послуг спрямовувати потоки даних не по найкоротшому шляху, обчисленому за допомогою традиційного протоколу маршрутизаці, а через менш завантажені вузли та канали зв’язку.

Моделювання трафіку дуже актуально в зв’язку з надзвичайно швидким ростом потреб у мережних ресурсах, впровадженням критично важливих ІР-додатків і гострою конкуренцією на ринку мережних послуг.

При правильному моделюванні трафіку навантаження на усі фізичні канали зв’язку, маршрутизатори та комутатори повинно бути збалансованим таким чином, щоб жоден з цих компонентів не був недовантаженим або перевантаженим. В результаті мережа буде працювати більш ефективно, стабільно та прогнозовано.

Технологія MPLS дозволяє адміністраторам вказувати точний фізичний маршрут для доставки пакетів, а також обирати маршрути, що відповідають специфічним вимогам.

Статистика по кожному окремому LSP-маршруту може бути використана для аналізу завантаження каналів зв’язку, пошуку вузьких місць мережі та планування її подальшого розширення.

В MPLS VPN для побудови LSP-маршруту слугує протокол LDP. Але цей протокол не може використовуватися в MPLS ТЕ, тому що немає інформації про завантаження каналів зв’язку та наявність вільної смуги пропускання. В даному випадку використовується протокол RSVP (англ. Resource Reservation Protocol), що дозволяє гарантувати необхідну пропускну здатність для різних типів трафіку.       

ПрАТ "Пріоком", тел. 380 (44) 428-98-98, вул. Глибочицька, 17, літера Д, м. Київ, 04050, Україна
Priocom Corp. 1999 — 2018. Всі права захищені