Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

29 квітня 2021 року

Звіт про управління ПрАТ “Пріоком” за 2020-й рік

21 березня 2021 року

Повідомлення про проведення чергових загальниїх зборів акціонерів

29 березня 2021 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

08 травня 2020 року

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком», що проводяться 30 квітня 2020 року

30 квітня 2020 року

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2020 року

30 березня 2020 року

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Пріоком», скликаних на 30 квітня 2020 року

30 березня 2020 року

Проекти рішень з питань порядку денного, винесених на заочне голосування чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Пріоком» (30 квітня 2020 року)

30 березня 2020 року

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

30 березня 2020 року

Звіт емітента цінних паперів за 2018 рік

26 квітня, 2019
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

28 березня, 2019
30 квітня 2019 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Пріоком".

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2019 року

28 березня, 2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2019 року

28 березня, 2019

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2019 року

28 березня, 2019

Звіт емітента цінних паперів за 2017 рік

27 квітня, 2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

29 березня, 2018
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком».

Річний звіт емітента за 2016 рік

30 квітня, 2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

27 березня, 2017
Наглядова рада ПрАТ «Пріоком» повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів 27 квітня 2017 року.

Річний звіт емітента за 2015 рік

28 квітня, 2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

4 березня, 2016
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пріоком»

Річний звіт емітента за 2014 рік

30 квітня, 2015

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства

23 березня, 2015

Річний звіт емітенту за 2013 рік

19 травня, 2014

Річний звіт емітенту за 2012 рік

8 квітня, 2013

Річний звіт емітенту за 2011 рік

13 квітня, 2012