Документ

Особлива інформація емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Повернутись назад