Документ

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборів ПрАТ “Пріоком”, скликаних на 30 квітня 2019 року

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Пріоком”,
скликаних на 30 квітня 2019 року.

 Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Пріоком”, акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на річних загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду.

ПрАТ “Пріоком”

Перелік документів (DOCX, 14 Kb)
Кваліфікований електронний підпис

Повернутись назад