Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ПРІОКОМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17 літ.Д
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044 4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/investor
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. Текст повідомлення
24.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
– припинено повноваження Голови правління Міколюк Оксани Василівни (паспорт МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної СУДИМОСТІ за КОРИСЛИВІ та ПОСЗДОВІ ЗЛОЧИНИ немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.07.2013р.
– припинено повноваження члена правління Антоненко Наталії Василівни (паспорт СО № 816114, 02.07.2002р., Святошинським РУТУ МВС України в м.Києві ) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.
– припинено повноваження члена правління Рогатюк Тамари Павлівни (паспорт СН № 488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
– припинено повноваження Голови Наглядової ради Шидловського Вала (паспорт P №058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених Штатів Америки) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
– припинено повноваження члена Наглядової ради Зіміної Світлани Олександрівни ( паспорт СН №198137, 31.05.1996р., Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з 24.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
– обрано Головою правління Міколюк Оксану Василівну (паспорт МА№488745, 28.05.1998р., Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: технічний директор Північної філії ПрАТ «Фарлеп-Інвест», голова правління ПрАТ «ПРІОКОМ».
– обрано членом правління Тарасенка Ігоря Володимировича (паспорт СО № 921368, 12.11.2002р., Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор Філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ».
– обрано членом правління Головатюк Наталію Петрівну (паспорт СН № 268883, 23.08.1996р., Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, Філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ>>.
– обрано членом правління Матату Юлію Миколаївну (паспорт ТТ№103300, 23.02.2012р., Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний юрисконсульт ПАТ ДМЗ «Експеримент».
– обрано членом правління Мележика Андрія Миколайовича (паспорт ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським MB У МВС України в Миколаївській області). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник служби розвитку первинної мережі, ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ>>.
– обрано членом правління Макарчука Олександра Олександровича (паспорт СН №247225, 18.06.1996р., Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керівник відділу інформаційних технологій, TOB «КАН».
– обрано членом правління Рогатюк Тамару Павлівну (паспорт СН №488502, 27.05.1997р., Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керівник відділу по роботі з персоналом, ПрАТ «ПРІОКОМ».
– обрано Головою Наглядової ради Шидловського Вала (паспорт P №058651565, 14.12.2006р., орган видачі: Держдепартамент Сполучених Штатів Америки). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «ПРІОКОМ».
– обрано членом Наглядової ради Зіміна Євгена Ігоровича (паспорт СН №239715, 10.08.1996р., Московським РУТУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,43%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 61800 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора з розвитку TOB «Укр.пей».
– обрано членом Наглядової ради Руденко Марію Олександрівну (паспорт СН № 086287, 28.03.1996р., Харківським РУТУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, ПрАТ «ПРІОКОМ».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.
Голова правління                                                                О.В. Міколюк
                                                     (підпис)(ініціали та прізвище керівника)
                                                           27.04.2015 р.
                                                         М. П. ; )
                                                         (дата)
Повернутись назад