Документ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Пріоком”

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30635929

1.4. Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного,25Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0444289898

1.6. Електронна поштова адреса емітента Nataly_Antonenko(at)priocom.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ua/about/priocom/investor/info2/

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

16.08.2013 року змінено склад посадових осіб емітента Приватного акціонерного товариства “Пріоком” у зв’язку з подачею членом Наглядової ради Солодовським І.Д. заяви про звільнення за власним бажанням, а саме:

– звільнено з посади члена Наглядової ради Солодовського Іллю Давидовича (паспорт КЕ №641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997 року). Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Солодовського І.Д Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 29.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи нікого не призначено.

Повноваження припинені згідно заяви Солодовського І.Д. на підставі ст.57 ЗУ “Про акціонерні товариства” (заява подана 16.08.2013р. за 2 тижні згідно ст.57 п.1.1., повноваження особи припиняться 31.08.2013 р.)

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Бобошко Владислав Володимирович

Повернутись назад