Документ

Про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ “Пріоком”

Шановні акціонери ПрАТ “Пріоком”!

Приватне акціонерне товариство  “Пріоком” (надалі – “Товариство”) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 березня 2012 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, з наступним Порядком денним:

  • Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів
  • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
  • Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
  • Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізора.
  • Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
  • Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та нерозподіленого прибутку за попередні роки діяльності Товариства.
  • Затвердження розміру дивідендів за простими акціями.
  • Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
  • Про припинення повноважень та обрання голови і членів Правління Товариства.
  • Про припинення повноважень та обрання голови і членів Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 березня 2012 року з 9.30 год. до 9.45 год. за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 20 березня 2012 року.
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідно до вимог п. 1 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 324, до Порядку денного додається наступна інформація: Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).

Наглядова рада Товариства.

Повернутись назад