Документ

Проект рішень позачергових загальних зборів 28.12.2017

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо питань, винесених на заочне голосування
позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРІОКОМ»
(далі – Товариство)
(28 грудня 2017 року)

Щодо питання №1 порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.»

Проект рішення:

1) У зв’язку із введенням нового виду економічної діяльності, пов’язаної з державною таємницею, внести відповідні зміни до Статуту Товариства згідно вимог чинного законодавства України про державну таємницю шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

2) Делегувати Генеральному директору Товариства право підпису Статуту ПрАТ «Пріоком» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.12.2017 р.

3) Уповноважити Генерального директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 28.12.2017 р.

Щодо питання №2 порядку денного:

«Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виду економічної діяльності Товариства, пов’язаною з державною таємницею.»

Проект рішення:

1) Внести зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виду економічної діяльності Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності внести зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виду економічної діяльності Товариства, пов’язаною з державною таємницею.

Повернутись назад