Документ

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пріоком», що проводяться 30 квітня 2020 року

Повернутись назад