Документ

Загальні збори акціонерів ПрАТ “Пріоком”

Шановні акціонери ПрАТ “Пріоком”!

Приватне акціонерне товариство “Пріоком” (далі – “Товариство”) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, яке відбудеться 19 січня 2012 о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх, з наступним порядком дня:

Про обрання робочих органів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів

  • Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства
  • Затвердження розміру дивідендів по простих акціях

Реєстрація акціонерів буде проводитися 19 січня 2012 з 9.30 до 9.45 за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-б, 2-й поверх. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину. 13 січня 2012.

Кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, 2-й поверх, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також на місці його проведення.

Наглядова рада Товариства.

Повернутись назад